ΞΥΛΟ

Το ξύλο αποτελεί έναν φυσικό πόρο του οποίου η ζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα έχει αυξηθεί, όμως η δασική παραγωγή του δεν επαρκεί για να καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών.

Τα απορρίμματα ξύλου αποτελούν μια πολύτιμη δευτερεύουσα πρώτη ύλη και μπορούν να υποκαταστήσουν αποτελεσματικά τις πρωτογενείς πρώτες ύλες από τα δάση ή τα ορυκτά καύσιμα.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

Η VKC A.E., εμπλέκεται ενεργά στην διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ξυλείας τα οποία συλλέγει, διαχωρίζει και προωθεί σε αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες για περαιτέρω αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση.

ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Είδη ξυλείας που παραλαμβάνονται από την εταιρεία μας:

  • Φθαρμένες παλέτες.
  • Ξυλοκιβώτα συσκευασιών.
  • Υπολείμματα ξύλων.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  • Εξοικονόμηση πρώτων υλών.
  • Μείωση της υγειονομικής ταφής και του συνολικού όγκου των αποβλήτων.
  • Μείωση της ανεξέλεγκτης καύσης χωρίς παραγωγή ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας