ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Βιομηχανίες και εργοτάξια αποτελούν βασικές πηγές παραγωγής αποβλήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για την διαχείριση αυτών. Η VKC A.E. εξυπηρετεί τους εν λόγω παραγωγούς αποβλήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης των παραγόμενων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει και βάσει των αδειών της.