ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η VKC Α.Ε., ως επιχείρηση με εξειδικευμένο προσωπικό, πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες, στην βιομηχανία της διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζει και επηρεάζεται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου της.

Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, σεβόμενη πάντα τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.

Από τα πρώτα βήματα της VKC A.E. η προσφορά της στην κοινωνία είναι διαρκής, αν και διακριτική, προχωρώντας σε δράσεις προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού και ερευνητικού χαρακτήρα (δεντροφύτευση, χορηγίες, σεμινάρια εργαζομένων), καθώς και σε ενέργειες οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που την πλαισιώνουν, τηρώντας του κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.