ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Η VKC A.E. διαχειρίζεται σιδηρούχα μέταλλα τα οποία συλλέγει από παραγωγούς αποβλήτων όπως μεταλλουργίες, μεταποιητικές μονάδες, Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), καθώς και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων εκσκασφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Στη συνέχεια τα υλικά, εφόσον επεξεργαστούν ούτως ώστε να αυξηθεί η καθαρότητα και το περιεχόμενο τους σε μέταλλο, ανάλογα με την κατηγορία και την προέλευσή τους οδηγούνται στη χαλυβουργία.

Τα κύρια είδη σιδηρούχων μετάλλων που διακινεί η VKC A.E. είναι τα εξής:

  • Σκραπ σιδήρου και χάλυβα
  • Σκραπ ανοξείδωτου χάλυβα
  • Σκραπ ορείχαλκου και χαλκού

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας