ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε μια προσπάθεια μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας αλλά και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία μας εξυπηρετεί εμπορικές επιχειρήσεις με την τοποθέτηση εξοπλισμού (press container, open top container, πρέσα σταθερή αποσπώμενου κάδου) για την απόρριψη των υλικών αυτών, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.