ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η VKC A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής, διαλογής, δεματοποίησης, μεταφοράς και εμπορίας πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία προέρχονται από την Ελληνική Περιφέρεια καθώς και το εξωτερικό.

Στα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα, κύριοι προμηθευτές της εταιρείας μας αποτελούν τα μεγαλύτερα τυπογραφεία, εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοδετεία, πρακτορεία διανομής εντύπων καθώς και supermarkets. Ταυτόχρονα στον ευαίσθητο τομέα διαχείρισης και καταστροφής έντυπου αρχείου η εταιρεία συνεργάζεται με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες καθώς επίσης με σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές.

Παράλληλα, επενδύοντας στην εκμετάλλευση των ποσοτήτων που προέρχονται από τα οικιακά απόβλητα, η VKC A.E. διατηρεί και επεκτείνει τις συνεργασίες της με τα Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και με τους ίδιους τους δημότες ως κύριους τροφοδότες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα δραστηριότητας στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η VKC A.E. δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Ανακύκλωσης, προς κάθε νόμιμη χρήση, για ολες τις ποσότητες τις οποίες παραλαμβάνει και διαχειρίζεται, απαραίτητο για την ταυτοποίηση των ποσοτήτων που κατατίθονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.