ΕΝΤΥΠΑ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η VKC Α.Ε. παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε εκτυπωτικές μονάδες, βιβλιοδετεία, κυτιοποιία καθώς επίσης και πρακτορεία διανομής εντύπων, αναλαμβάνοντας την μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων απορρόφησης φύρας η οποία προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία, συμβάλλοντας στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.