ΧΑΡΤΙ & ΧΑΡΤΟΝΙ

Η παρασκευή χαρτιού και χαρτονιού περιλαμβάνει τη μετατροπή ινών από πρώτες ύλες, δένδρα ή φυτά, σε πολτό όπου στη συνέχεια διασπάται χημικά ή μηχανικά και μετατρέπεται σε διάφορες κατηγορίες χαρτιού όπως εφημερίδα, χαρτί συσκευασίας, χαρτί γραφείου κτλ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Για κάθε 1 τόνο ανακυκλωμένο χαρτί που χρησιμοποιούμε επιτυγχάνεται:

 • Σημαντική μείωση του όγκου των αποβλήτων τα οποία καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού σε ποσοστό περίπου 45%.
 • Λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 68%.
 • Μειωμένη ρύπανση στο νερό κατά 33%.
 • Διασώζονται 17-20 δένδρα.

Τι συμβαίνει με τα απόβλητα χαρτιού και χαρτονιού;

Το χαρτί όσο και το χαρτόνι, εφόσον επέλθει ο κύκλος ζωής τους και ο σκοπός για τον οποίο αρχικά παράχθηκαν, μπορούν να ανακυκλωθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Για τον σκοπό αυτό η VKC A.E. συλλέγει ποσότητες χαρτιού / χαρτονιού στην εγκατάσταση της, τις οποίες διαχωρίζει ανά ποιότητα και στην συνέχεια τις επεξεργάζεται αφαιρώντας ξένα σώματα και ύλες. Το ανακτημένο υλικό δεματοποιείται και αποστέλλεται σε αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες – χαρτοβιομηχανίες, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Αποδεκτά είδη χαρτιού προς ανακύκλωση τα οποία η εταιρεία μας δύναται να παραλάβει είναι τα εξής:

 • Ανάμεικτο χαρτί (mixed paper).
 • Αποκόμματα λευκού χαρτιού (Α4).
 • Αυτογραφικό χαρτί (NCR).
 • Βιβλία.
 • Επιστροφές εφημερίδων (OINP).
 • Επιστροφές περιοδικών.
 • Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας (OCC).
 • Kraft χαρτί.
 • Λευκοί φάκελοι (τυπωμένοι ή ατύπωτοι).
 • Μαδρέν ρολά.
 • Μικτοί φάκελοι.
 • Τυπωμένο χαρτί γραφείου (SOP).
 • Φλάντζα εφημερίδων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας