ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σε όλα τα εργοστάσια που διατηρούν συσκευαστική γραμμή παραγωγής δημιουργείται ένα ποσοστό φύρας υλικών συσκευασίας, το οποίο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η VKC Α.Ε. διαχειρίζεται τα υλικά συσκευασίας προς απόρριψη, τοποθετώντας εξοπλισμό (press container, open top container, σταθερές πρέσες αποσπώμενου κάδου) σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη με άμεση αντικατάσταση κατόπιν ειδοποίησης.