ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Όραμα μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όπου σαν εταιρεία για να το επιτύχουμε αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω των οποίων μειώνουμε τον όγκο των αποβλήτων, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα υλικά τα οποία επεξεργαζόμαστε αποτρέπoντας την συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Η προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς την θέση μας στην αγορά, έχει ως αποτέλεσμα να συμβάλλουμε στην γενικότερη ευημερία της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπεται να εξασφαλίζουμε κερδοφορία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της.

Οι αξίες μας πάνω στις οποίες βασίζεται η καθημερινή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας μας είναι:

  • Το Ανθρώπινο Δυναμικό που την πλαισιώνει. Η προσήλωση όλων στους στόχους και το όραμα της εταιρείας οδήγησε την V.K.C στην διακεκριμένη θέση που κατέχει στην αγορά.
  • H Ακεραιότητα - Το Ήθος - Η Ειλικρίνεια που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και κατ’ επέκταση την λειτουργία αυτής.
  • H Ποιότητα στην Εργασία τηρώντας το Νομοθετικό Πλαίσιο.
  • Η Διαφάνεια – Η Ισότητα – Η Αξιοκρατία η οποία διακρίνει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, με την διαμόρφωση νοοτροπίας προσανατολισμένης στην απόδοση και την ταυτόχρονη αποφυγή οποιαδήποτε ενέργειας αντίθετης στις γενικότερες αρχές και τα συμφέροντα αυτής.
  • Η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία τις οποίες ενθαρρύνουμε μέσω της ανάλογης σκέψης, προωθώντας την αναγκαία ελευθερία για την εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων.
  • Το Θάρρος και η Ενεργητικότητα αποτελούν τις βασικές αξίες για να αμφισβητήσουμε την διστακτικότητα και να τολμήσουμε το καινούργιο
  • Η Ομαδικότητα και η Ενότητα μέσω των οποίων επιδιώκουμε αποτελέσματα για εταιρικές επιτυχίες.