Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η εταιρεία «V.K.C. Α.Ε.» ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2015.

Κύριο αντικείμενο των εργασιών της είναι η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υποπροϊόντων χάρτου, ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και έτοιμων προϊόντων, πλαστικών αλλά και εναλλακτικού καυσίμου.

Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η εταιρεία εισήλθε δυναμικά στην αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών υπογράφοντας αποκλειστικές συμβάσεις συνεργασίας, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Μέσω του δικτύου των συνεργατών έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει καθώς και να διαθέτει όλα τα προϊόντα της σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις – τελικούς αποδέκτες.

Ανάμεσα στους προμηθευτές-συνεργάτες της ανήκουν μεγάλες εκτυπωτικές μονάδες, εκδότες εντύπων, πρακτορεία διανομής τύπου, super-markets κλπ.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η Νομοθεσία (Π.Π.Δ, Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, Άδειες Εξαγωγής), ενώ διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Διαχειρίσης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αντίστοιχα.

Συμβάλλοντας στο τομέα της ανακύκλωσης, συνεργάζεται με αδειοδοτημένα Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) από τα οποία προμηθεύεται ανακυκλώσιμα υλικά και στη συνέχεια, αφου τα επεξεργαστεί, προωθεί τα υλικά αυτά σε πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες - ανακυκλωτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας συνεργάζεται με μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως τσιμεντοβιομηχανίες, τις οποίες προμηθεύει με δευτερογενή καύσιμα τύπου RDF (Refused Derived Fuel – Καύσιμο Προερχόμενο από Απόβλητα).