ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Όλα τα τμήματα της εταιρείας είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε, σε συνδυασμό με την παραγωγική ευελιξία, να ενισχύεται η άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις των προμηθευτών και πελατών αντίστοιχα.

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είναι απαραίτητο να ενεργούν σύμφωνα με τις εταιρικές μας αρχές, διατηρώντας την προσωπική ακεραιότητα και επιχειρηματική ηθική, καθώς έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος μας, να γίνει η VKC A.E πρωτοπόρος στους τομείς που δραστηριοποιείται.