ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχουν τα έγγραφα των πιστωτικών ιδρυμάτων και η άμεση ανάγκη που προκύπτει για την προστασία αυτών, η εταιρεία μας, αναπτύσσοντας τη βάση των υπηρεσιών της, προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης εχέμυθης καταστροφής έγγραφων τραπεζικών αρχείων.

  • Ολοκληρωμένη διαδικασία με τοποθέτηση κάδων ασφαλείας
  • Εξατομικευμένη παραλαβή αρχείων, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα του αρχείου
  • Καταστροφή σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN 66399
  • Πλήρης μαγνητοσκόπηση της διαδικασίας