ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αλουμίνιο αποτελεί ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στη συσκευασία προϊόντων και μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως μετά τη χρήση του, αποτελώντας το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη μείωση εκπομπών ρύπων.

Η VKC A.E. διαχειρίζεται μη σιδηρούχα μέταλλα, κυρίως συσκευασίες αλουμινίου (κουτάκια αναψυκτικών - ποτών) τα οποία προωθεί σε τελικούς αποδέκτες – ανακυκλωτές.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση αλουμινίου, σε σχέση με την παραγωγή του από την αρχή, συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των απορριπτόμενων αποβλήτων στους Χ.Υ.Τ.Α, 95% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη μόλυνση του νερού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας